Schuberth, Rudi

Zgłoszenie do artykułu: Schuberth, Rudi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł: Antologia cz. 1

Rok wydania: 2000

Tytuł: Ci wspaniali i ja

Rok wydania: 1994

Tytuł: Moje piosenki

Rok wydania: 2006

Tytuł: Złote przeboje

Rok wydania: 2002

Tytuł: Gdzie są włosy z tamtych lat

Rok wydania: 1993

Tytuł: Wars wita

Rok wydania: 2002

Tytuł: Rudi?!

Rok wydania: 1997

Tytuł: The best of

Rok wydania: 2001

Tytuł: The best of

Rok wydania: 2005

Tytuł: Dziękujemy za umożliwienie

Rok wydania: 1985

Tytuł: Etykieta zastępcza

Rok wydania: 1981

Tytuł: Etykieta zastępcza

Rok wydania: 2013

Tytuł: ORS Wały Jagiellońskie 1978–1988

Rok wydania: 1988

Tytuł: ORS Wały Jagiellońskie

Rok wydania: 1987

Bibliografia