Schuberth, Rudi

Zgłoszenie do artykułu: Schuberth, Rudi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Giżowska Krystyna

Antologia cz. 1

AKAR

2000

CD

Giżowska Krystyna

Ci wspaniali i ja

Top Music

1994

CD

Giżowska Krystyna

Moje piosenki

MediaWay

2006

CD

Giżowska Krystyna

Złote przeboje

GM Records

2002

CD

01:06:51

Schuberth Rudi & Wały Jagiellońskie

Gdzie są włosy z tamtych lat

Intersonus

1993

CD

Schuberth Rudi

Wars wita

Pomaton EMI

2002

CD

Schuberth Rudolf

Rudi?!

ZPR Records

1997

CD

Schuberth Rudolf

The best of

Albatros Records

2001

CD

Schuberth Rudolf

The best of

Agencja Artystyczna MTJ

2005

CD

Wały Jagiellońskie

Dziękujemy za umożliwienie

Pronit

1985

LP

41:16

Wały Jagiellońskie

Etykieta zastępcza

Polskie Nagrania Muza

1981

LP

Wały Jagiellońskie

Etykieta zastępcza

Polskie Nagrania Muza

2013

CD

45:08

Wały Jagiellońskie

ORS Wały Jagiellońskie 1978–1988

Poljazz

1988

LP

39:30

Wały Jagiellońskie

ORS Wały Jagiellońskie

Pronit

1987

LP

38:43

Więcej...
Bibliografia