Stern, Anatol

Zgłoszenie do artykułu: Stern, Anatol

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Stern, Anatol

Data urodzenia:

24 października 1899

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

19 października 1968

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Autor tekstów piosenek. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Redagował jednodniówki futurystyczne, m.in. z Bruno Jasieńskim słynny Nuż w bżuhu. Do 1939 r. napisał 31 scenariuszy filmowych, opracował dla potrzeb filmu m.in. scenariusze na podstawie powieści Stefana Żeromskiego (Wiatr od morza, Uroda życia i inne). Po II wojnie światowej był dramaturgiem, tłumaczem[3].

Bibliografia