Stoiński, Stefan Marian

Zgłoszenie do artykułu: Stoiński, Stefan Marian

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Witaj Orle: polonez

Warszawa: Polski Związek Chórów i Orkiestr

1986

Sześć utworów na chór mieszany a cappella

Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1929

2 utwory na chór męski: op. 6

Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1929

Brałem niegdyś: na chór mieszany

Warszawa: Feliks Grąbczewski

1938

Dwie pieśni ludowe śląskie: na chór mieszany

Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1945

Jesienną nocą: op. 6 nr 1

Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1930

Na Śląsku: op. 16: wiązanka pieśni ludowych na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu lub orkiestry

Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1949

Na pograniczu śląskiem: wiązanka ludowa w łatwym układzie z towarzyszeniem fortepianu lub orkiestry: op. 16, nr 2

Katowice: Wydawnictwo Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich

1935

Na pograniczu śląskiem: wiązanka ludowa w łatwym układzie z towarzyszeniem fortepianu lub orkiestry: op. 16, nr 1

Katowice: Wydawnictwo Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich

1935

Na pograniczu śląskiem: op. 16

Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1929

Na pograniczu śląskiem: op. 16

Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1929

Nieznane kolędy i pastorałki: na chór mieszany i na 2 głosy z kompletnym tekstem: op. 11. Z. 1

Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1930

Nieznane kolędy i pastorałki: na chór mieszany i na 2 głosy: op. 11. Z. 1

Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1929

Pieśń do św. Barbary: na chór męski a cappella lub z towarzyszeniem organów oraz na głos solowy z towarzyszeniem organów: op. 13 nr 3

Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1931

Pieśń do św. Barbary: op. 12. Nr 3

Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1929

Pieśń do św. Barbary: op. 13 nr 3

Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1929

Pieśń polskich górników: na chór męski a cappella: op. 13 nr 1

Katowice: Wydawnictwo Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich

1931

Pieśń polskich górników: na chór mieszany a cappella

Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1931

Pieśń polskich górników: op. 12. Nr 1

Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1929

Pieśń polskich górników: op. 13. Nr 1

Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1929

Pieśń polskiego hutnika: na chór męski a cappella: op. 13, nr 2

Katowice: Wydawnictwo Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich

1932

Pieśń polskiego hutnika: na chór mieszany a cappella: op. 12, nr 2

Katowice: Wydawnictwo Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich

1932

Pieśń polskiego hutnika: na chór mieszany a cappella: op. 12, nr 2

Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

Pieśń polskiego hutnika: op. 12. Nr 2

Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1929

Pieśń polskiego hutnika: op. 13. Nr 2

Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1929

Pieśni żywieckie

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Rozmowa z Piramidami: na chór mieszany: op. 5, nr 1

Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1946

Trzy utwory: na chór mieszany: op. 3

Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1948

Zolyty Śląskie: op. 19: wiązanka ludowa w łatwym układzie na chór mieszany i fortepian lub orkiestrę

Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1948

Sześć utworów na chór mieszany a cappella

Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1929

Sześć utworów na chór mieszany a cappella: wydanie zbiorowe

Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1929

Więcej...
Bibliografia