Sześć utworów na chór mieszany a cappella: wydanie zbiorowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Sześć utworów na chór mieszany a cappella: wydanie zbiorowe Wallek-Walewski, Bolesław (muzyka)
Świerzyński, Michał (muzyka)
Nowowiejski, Feliks (muzyka)
Stoiński, Stefan Marian (muzyka)
Gawlas, Jan (muzyka) Obsada instrumentalna: Na chór mieszany a cappella.

Seria:

Śląska Biblioteka Muzyczna, 4

Data wydania:

1929 (copyright)

Miejsce wydania:

Katowice: Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

Miejsce druku:

Kraków: Akord (litografia)

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 1666 III musicalia

Infomacje

Publikacja zawiera następujące utwory:

Krakowiak,

Panicz i dziewczyna,

Jaś zakochany : madrygał : op. 19 nr 2,

Żebym wiedział,

Przyszła baba do fararza,

Przygoda Jasia z burkiem.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.