Stolarska, Krystyna

Zgłoszenie do artykułu: Stolarska, Krystyna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł: Blues and Rock W. Skowroński

Rok wydania: 1973

Tytuł: Gayga & Din

Rok wydania: 1985

Tytuł: Dziennik z podróży

Rok wydania: 2005

Tytuł: Gayga

Rok wydania: 1993

Tytuł: Ja ruchomy cel

Rok wydania: 2006

Tytuł: Z list przebojów

Rok wydania: 2005

Tytuł: Anything you want

Rok wydania: 1996

Tytuł: Mały książę

Rok wydania: 1997

Tytuł: Panie coś pan

Rok wydania: 1994

Tytuł: The best: pop/dance

Rok wydania: 2008

Bibliografia