Stolarska, Krystyna

Zgłoszenie do artykułu: Stolarska, Krystyna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Anioły płaczą

Stolarska, Krystyna

Odrzywołek, Dariusz
Lenda, Marcin

Anything you want

Stolarska, Krystyna

Morgan, Michael

Bye bye, nie ma już nas

Stolarska, Krystyna

Noszczyk, Robert

Ciesz się tym

Stolarska, Krystyna

Wegiera, Janusz

Dal

Stolarska, Krystyna

Sieniawski, Krzysztof Maria

Druga strona dnia

Stolarska, Krystyna

Kuryło, Andrzej

Dziewczyna z St. Pauli

Stolarska, Krystyna

Lenda, Marcin

Fata – Fata

Stolarska, Krystyna

Lenda, Marcin

Jeszcze godzin tyle

Sołtysik, Bernard
Stolarska, Krystyna

Słowikowski, Piotr

Jeszcze ubogo, ale do wiosny krok

Stolarska, Krystyna

Sikorowski, Andrzej

Kto ma forsy za wiele

Stolarska, Krystyna

Sikorowski, Andrzej

Leżę pod namiotem

Stolarska, Krystyna
Woźniak, Mirosław

Grygolunas, Irena

Moje ciało

Stolarska, Krystyna

Lenda, Marcin

Na drugą stronę dnia

Stolarska, Krystyna

Kuryło, Andrzej

Na partyturze nieba

Stolarska, Krystyna

Lenda, Marcin

Panie coś pan

Stolarska, Krystyna

Samitowski, Wiesław

Sen o Ameryce

Stolarska, Krystyna

Sikorowski, Andrzej

Skośnooki świat

Stolarska, Krystyna

Kisiel, Bogdan

Tango przyciszone

Stolarska, Krystyna

Matej, Julian

To co będziesz chciał

Stolarska, Krystyna

Fala, Andrzej

To ja mały książę

Stolarska, Krystyna

Lenda, Marcin

U-la-la

Stolarska, Krystyna

Noszczyk, Robert
Lenda, Marcin

W miłości tonę

Stolarska, Krystyna
Kisiel, Bogdan

Fałat, Marek

Wiem, że tego chcesz

Stolarska, Krystyna

Nawrat, Marek

Wolna jak ptak

Stolarska, Krystyna

Wegiera, Janusz

Zamieszkamy w filiżance

Stolarska, Krystyna
Sołtysik, Bernard

Lenda, Marcin

Zawsze to samo

Stolarska, Krystyna

Gaszyński, Marek

Zdrada i grzech

Stolarska, Krystyna

Lenda, Marcin

Złamane skrzydło

Stolarska, Krystyna

Lenda, Marcin

Żyje w nas blues

Stolarska, Krystyna

Kondratowicz, Janusz

Więcej...
Bibliografia