Szopski, Felicjan

Zgłoszenie do artykułu: Szopski, Felicjan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Szopski, Felicjan

Data urodzenia:

5 czerwca 1865

Miejsce urodzenia:

Krzeszowice

Data śmierci:

28 września 1939

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor. Studiował w Krakowie, Warszawie, Berlinie i Lipsku. W latach 1893–1907 był wykładowcą w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie. W 1919 r. został profesorem w Wyższej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Pracował ponadto w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Prowadził dział poświęcony estetyce muzyki w „Kwartalniku Muzycznym”, był recenzentem muzycznym i teatralnym, pisał dla dzienników warszawskich i krakowskich. W 1934 r. otrzymał nagrodę Miasta Warszawy. Był kompozytorem oper: Eros i Psyche oraz Lilie (1916 r.), muzyki fortepianowej, pieśni chóralnych, solowych, ludowych, a także autorem muzyki do Zaczarowanego koła Lucjana Rydla. Zginął podczas bombardowania Warszawy[2].

Bibliografia