Szrom, Janusz

Zgłoszenie do artykułu: Szrom, Janusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Szrom, Janusz

Data urodzenia:

16 listopada 1968

Miejsce urodzenia:

Grodków

Informacje

Wokalista jazzowy, kompozytor, aranżer i pedagog[2].

Edukację muzyczną rozpoczął w roku 1977 w Ognisku Muzycznym przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Nysie (instrument główny – fortepian). W 1981 w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Chrzanowie rozpoczął naukę gry na trąbce. W 1989 po otrzymaniu dyplomu w klasie trąbki w Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Krakowie rozpoczął naukę gry na organach na wydziale Muzyki Liturgicznej Papieskiej Akademii Teologicznej. W 1990 zdał egzamin wstępny na Wydział Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie. Jednak rok później dostał się na Akademię Muzyczną w Katowicach i na tej uczelni dokończył swoją edukację, zostając w roku 1995 absolwentem Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.

Na polskiej scenie jazzowej obecny jest od roku 1994. Śpiewa i nagrywa z takimi artystami jak Włodzimierz Nahorny, Ewa Bem, Andrzej Jagodziński, Wojciech Młynarski. W roku 2008 został wybrany przez Michela Legranda do zaśpiewania utworu What are you doing the rest of your life podczas Jubileuszowego 50-tego festiwalu Jazz Jamboree.

Nagrody i wyróżnienia:

– II miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Wokalistów Jazzowych w Zamościu 1994 r.;

– Nagroda publiczności „Klucz do kariery” na festiwalu Pomorska Jesień Jazzowa ’95 – jedno z najważniejszych wyróżnień dla młodego artysty;

– Kilkakrotny udział w festiwalach muzycznych, m.in.: Jazz nad Odrą, Jazz Jamboree, Old Jazz Meeting „Złota Tarka” w Iławie, Jazz Standard Festival w Siedlcach, Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim, Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu oraz Międzynarodowym Festiwalu Wokalistów Jazzowych w Zamościu;

– II miejsce w plebiscycie „Jazz Top 2008” czasopisma Jazz Forum w kategorii „Wokalista Roku” oraz I miejsce w edycji plebiscytu „Jazz Top 2009”.

Oprócz wokalistyki, zajmuje się również komponowaniem, aranżowaniem oraz nauczaniem. Jest pedagogiem w Policealnym Studium Jazzowym przy Szkole Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Od wielu lat wykłada na Międzynarodowych Warsztatach Jazzowych w Puławach i Chodzieży. Jest również nauczycielem śpiewu w telewizyjnych programach muzycznych Jak oni śpiewają oraz Fabryka Gwiazd.

Autor projektu muzycznego Straszni Panowie Trzej, pierwszego jazzowego opracowania piosenek Jerzego WasowskiegoJeremiego Przybory.

Brał udział w dwóch przedstawieniach muzycznych:

– Teatr Ateneum (1999), Kofta – spektakl złożony z piosenek do tekstów Jonasza Kofty, wyreżyserowany przez Artura Barcisia,

– Centralny Basen Artystyczny w Warszawie (2008), Moniuszkowo – spektakl złożony z pieśni Stanisława Moniuszki, w reżyserii Barbary Dziekan, zaaranżowanych m.in. przez Włodzimierza NahornegoAndrzeja Jagodzińskiego[3].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

Katalog Biblioteki Narodowej

3. 

http://www.szrom.pl/
Oficjalna strona internetowa Janusza Szroma [odczyt: 19.05.2016].