Trzebiński, Andrzej

Zgłoszenie do artykułu: Trzebiński, Andrzej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Trzebiński, Andrzej

Pseudonim:

Późny, Paweł

Łomień, Stanisław

Jarociński, Andrzej

Data urodzenia:

27 stycznia 1922

Miejsce urodzenia:

Radgoszcz (koło Łomży)

Data śmierci:

12 listopada 1943

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Dzieciństwo spędził w Komierowie, gdzie jego ojciec administrował majątkami hrabiego Komierowskiego. Uczęszczał do Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Pierwsze wiersze zamieszczał w uczniowskim pisemku „Promień Szkolny”. Świadectwo dojrzałości uzyskał już na tajnych kompletach w 1940 r. Następnie podjął studia na Wydziałach Polonistyki i Slawistyki tajnego Uniwersytetu Warszawskiego. Był współzałożycielem i trzecim w kolejności (po zamordowanym Bronisławie Onufrym Kopczyńskim i Wacławie Bojarskim) redaktorem naczelnym konspiracyjnego pisma literackiego „Sztuka i naród”. Gdy obejmował stanowisko naczelnego redaktora „SiN”, miał zaledwie 20 lat. Jego dorobek poetycki jest stosunkowo skromny, młody pisarz sporo czasu poświęcił publicystyce oraz działalności politycznej, jednak wydane przez „Pax” (w 1970 i 1972 r) dwa tomy pt. Aby podnieść różę...Kwiaty z drzew zakazanych wskazują na znaczną liczbę utworów napisanych przez Trzebińskiego w ciągu zaledwie trzech lat w okresie wojennym. Jest to głównie proza: powieść, fascynujący pamiętnik oraz dramat Aby podnieść różę, ale są także przekłady, fraszki, wiersze i piosenki. Prócz Wymarszu Uderzenia napisał jeszcze dzieło Ojczyzna wzywa nas do boju, a także Piosenkę o Teresie (pełny tekst opublikowano po raz pierwszy w tomie Aby podnieść różę..., s. 82–83) i nie dokończone Na śniadanie dają nam pobudkę. Został rozstrzelany w czasie publicznej egzekucji na Nowym Świecie. Na liście skazanych figurował pod fałszywym nazwiskiem Andrzej Jarociński, na które miał wystawioną Kennkartę[1].

Lesław M. Bartelski w artykule Wierzyli, że zwyciężą („Sztandar Młodych”, Wydanie niedzielne, 25–27 czerwca 1982), mówiąc o narodzinach nowego pokolenia literackiego, użył sformułowania: „Ale za największą stratę uważam śmierć Andrzeja Trzebińskiego. W okresie, kiedy się z nim stykałem, powiem szczerze, nie doceniałem go. Dopiero po wyzwoleniu zapoznałem się dzięki jego siostrze, Zofii Nagabczyńskiej z całością dorobku Łomienia i mogę oświadczyć bez przesady, że straciliśmy geniusza”[2].

Bibliografia