Tymański, Ryszard

Zgłoszenie do artykułu: Tymański, Ryszard

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Tymański, Ryszard

Pseudonim:

Tymon

Data urodzenia:

30 września 1968

Miejsce urodzenia:

Gdańsk

Informacje

Kontrabasista, gitarzysta, wokalista, kompozytor, aranżer i producent muzyczny, także poeta, prozaik, publicysta, założyciel firmy fonograficznej Biodro Rec. Studiował anglistykę na Uniwersytecie Gdańskim. W czasie studiów brał udział w teatralnych działaniach grupy „TotArt”. Członek grupy poetyckiej „Zlali”, twórca nurtu muzycznego określanego terminem yass i własną definicją (pierwotna nazwa wirylnej improwizowanej muzyki tanecznej uprawianej przez amerykańskich Indian Rzeczek).

Założyciel i lider nowofalowo-mistycznego zespołu Sni Sredstvom Za Uklanianie, przekształconego w 1988 r. w Miłość, z którą w 1992 r. nagrał debiutancki CD Miłość. W tym samym 1992 r. z jego inicjatywy powstał zespół Kury o orientacji muzycznej nazwanej przez jego twórcę „eksperymentalny fusion”.

Autor i współzałożyciel formacji artystycznych tzw. sceny yassowej, duetu „Masło”, zespołów Trupy, NRD, Czan, tworzonych przez improwizatorów z Gdańska i Bydgoszczy (m.in. Tomasz Gwiciński, Marta Handschke, Tomasz Hesse, Przemysław Mamot, Jerzy Mazzoll, Grzegorz Nawrocki, Jacek Olter, Mikołaj Trzaska) łączących w swej muzyce elementy jazzu, rocka, muzyki klasycznej, rozrywkowej i etnicznej.

Kompozytor repertuaru zespołów Miłość, Trupy, Kury, muzyki teatralnej (m.in. Top Dogs, Dzieła wszystkie Szekspira), filmowej do filmów Jak Bóg Maior utracił tron (reż. Paweł Walicki, Piotr Muszalski), Dobry człowiek z prosektorium (reż. Ł. Baryka), Wesele (reż. Wojciech Smarzowski), a także muzyki tworzonej na żywo podczas koncertów lub specjalnych seansów filmowych.

Uczestniczył w nagraniu CD The Users: Nie idź do pracy podczas koncertu w Teatrze Małym w Warszawie w 1999 r. z udziałem poety Marcina Świetlickiego oraz znanych muzyków polskiego undergroundu: Roberta Brylewskiego – g., Milo Kurtisa – perc., Jacek Oltera – dr., Mikołaj Trzaski – alt sxf., ten. sxf.. Współautor (z Zbigniew Sajnógiem) powieści Chłopi III.

Jest laureatem II nagrody na festiwalu Jazz Juniors w Krakowie w 1992 r., zwycięzcą ankiety Jazz Top magazynu „Jazz Forum” w kategoriach nowa nadzieja w 1992 r., zespół akustyczny w latach 1995–1998 (wszystkie z zespołem Miłość), nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyk ’98 w kategorii album roku hard & heavy (CD Kury: P.O.L.O.V.I.R.U.S), tzw. paszportu na cały świat tygodnika „Polityka” w 2000 r. w kategorii rock-pop-estrada za „muzyczny zmysł improwizacji, za udane mariaże z innymi artystami, po których obie strony zawsze są bogatsze”[1].

Bibliografia