Tymolski, Fabian

Zgłoszenie do artykułu: Tymolski, Fabian

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Tymolski, Fabian

Tymulski, Fabian

Tymoliński, Fabian

Data urodzenia:

14 stycznia 1828

Miejsce urodzenia:

Lwów

Data śmierci:

1885

Miejsce śmierci:

Lwów

Informacje

Autor około 200 tańców (mazurków, polonezów, polek, marszów, krakowiaków, kołomyjek), znany dzisiaj tylko z jednej pieśni pt. Ostatni mazur[1]. Działał we Lwowie. Jego utwory ludowe charakteryzowały się wysokimi walorami artystycznymi, polotem, fantazją. Stały się elementem repertuaru wielu orkiestr, a popularnością cieszyły się aż do II wojny światowej. Do sygnowania własnej twórczości wykorzystywał trzy warianty nazwiska[3].

Bibliografia