Tyszkiewicz, Michał

Zgłoszenie do artykułu: Tyszkiewicz, Michał

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Tyszkiewicz, Michał

Pseudonim:

Emte

Data urodzenia:

25 maja 1903

Miejsce urodzenia:

Biała Waka

Data śmierci:

22 marca 1974

Informacje

Autor tekstów. Był właścicielem majątku ziemskiego Orniany. Z wykształcenia prawnik, w latach trzydziestych pracował jako adwokat w Warszawie. Od 1930 r. był mężem Hanki Ordonówny, dla której pisał teksty piosenek. W latach 1939–1940 był delegatem rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Wileńszczyźnie. Został aresztowany przez NKWD i uwięziony na Łubiance, następnie zesłano go na Syberię. Po amnestii z 1941 r. pracował w polskiej służbie dyplomatycznej na Środkowym Wschodzie, m.in. jako tytularny sekretarz poselstwa polskiego w Libanie. Był również redaktorem tygodnika „Polak w Iranie”. Potem przebywał w Aszchabadzie i pracował jako kierownik polskiej placówki Opieki Społecznej. Po II wojnie światowej przez szereg lat współpracował z Radiem Wolna Europa. W ostatnim okresie życia był delegatem Polsko-Amerykańskiego Komitetu Imigracyjnego na Europę[2].

Bibliografia