Ujejski, Kornel

Zgłoszenie do artykułu: Ujejski, Kornel

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Ujejski, Kornel

Data urodzenia:

12 września 1823

Miejsce urodzenia:

Beremniany na Podolu galicyjskim

Data śmierci:

19 września 1897

Miejsce śmierci:

Pawłów koło Lwowa

Informacje

Autor tekstów, poeta, twórca wierszy o tematyce narodowej i patriotycznej. Wydał m.in. zbiory poezji Maraton, Skargi Jeremiego, Melodie biblijne. Napisał tekst słynnej pieśni Z dymem pożarów. Uczestniczył w powstaniu 1863 r. Udzielał się również jako polityk[2].

Bibliografia