Urstein, Stanisław

Zgłoszenie do artykułu: Urstein, Stanisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Urstein, Stanisław

Data urodzenia:

21 października 1915

Miejsce urodzenia:

Kleczków (województwo poznańskie)

Informacje

Uczył się muzyki początkowo prywatnie u Józefa Turczyńskiego i Michalowski_Aleksander. Dyplom uzyskał w 1937 r. kończąc Szkołę Muzyczną im. Mieczysława Karłowicza w Warszawie. W latach międzywojennych był korepetytorem solistów w Operze Warszawskiej oraz w Studio Operowym prowadzonym przez Janinę Korolewicz-Waydową. Jednocześnie współpracował z radiem i występował jako akompaniator na koncertach śpiewaków operowych. W czasie wojny przebywał na Zachodzie, gdzie prowadził działalność artystyczną w Polskich Siłach Zbrojnych. W 1947 r. wrócił do kraju i osiadł w Szczecinie. Podjął tam pracę pedagogiczną w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej. Współpracował z Filharmonią Szczecińską, ponadto publikował artykuły na łamach „Ruchu Muzycznego” oraz innych periodyków. W latach 1959–1960 był dyrygentem operetki. Brał udział w wielu recitalach i kameralnych koncertach najwybitniejszych polskich artystów śpiewaków, wyjeżdżał również na tournée do Związku Radzieckiego, a także Czechosłowacji[1].

Bibliografia