Urstein, Stanisław

Zgłoszenie do artykułu: Urstein, Stanisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwisko:

Urstein, Stanisław

Data urodzenia:

21 października 1915

Miejsce urodzenia:

Kleczków (województwo poznańskie)

Informacje

Uczył się muzyki początkowo prywatnie u Józefa Turczyńskiego i Michalowski_Aleksander. Dyplom uzyskał w 1937 r. kończąc Szkołę Muzyczną im. Mieczysława Karłowicza w Warszawie. W latach międzywojennych był korepetytorem solistów w Operze Warszawskiej oraz w Studio Operowym prowadzonym przez Janinę Korolewicz-Waydową. Jednocześnie współpracował z radiem i występował jako akompaniator na koncertach śpiewaków operowych. W czasie wojny przebywał na Zachodzie, gdzie prowadził działalność artystyczną w Polskich Siłach Zbrojnych. W 1947 r. wrócił do kraju i osiadł w Szczecinie. Podjął tam pracę pedagogiczną w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej. Współpracował z Filharmonią Szczecińską, ponadto publikował artykuły na łamach „Ruchu Muzycznego” oraz innych periodyków. W latach 1959–1960 był dyrygentem operetki. Brał udział w wielu recitalach i kameralnych koncertach najwybitniejszych polskich artystów śpiewaków, wyjeżdżał również na tournée do Związku Radzieckiego, a także Czechosłowacji[1].

Bibliografia