Waghalter, Henryk

Zgłoszenie do artykułu: Waghalter, Henryk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Waghalter, Henryk

Data urodzenia:

1869

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

13 kwietnia 1958

Miejsce śmierci:

Katowice

Informacje

Kompozytor, wiolonczelista. Pochodził ze znanej rodziny muzyków. Był uczniem Władysława AloizaZygmunta Noskowskiego w Warszawie oraz Juliusa Klengla w Lipsku i Antonina Dvoraka w Pradze. Jeden z pierwszych solistów-muzyków nagrywających płyty. Wybitny wiolonczelista, koncertmistrz orkiestry Teatru Wielkiego w Warszawie, wykładowca instrumentacji w Państwowym Konserwatorium Muzycznym. Komponował utwory symfoniczne, kameralne, fortepianowe i wokalne, w tym pieśni, piosenki[1].

Bibliografia