Wasilewski, Edmund

Zgłoszenie do artykułu: Wasilewski, Edmund

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Śpiewy polskie z towarzyszeniem fortepianu. Nr 9

Gebethner i Wolff

Dzwon Wawelski: adagio i polonez na 2 głosy lub chór dwugłosowy z towarzyszeniem fortepianu: op. 37

Krokiewiczowa, Apolonia

Modlitwa do Boga

Księgarnia Fr. Grzybowski

1870

Zamek Krakowski

Juliusz Wildt

Krakowiaczek

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Krakowiaczek ; Piosnka żołnierza ; Pieśń wojenna: w układzie na głos niski z towarzyszeniem orkiestry: partytura

Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

1965

Pieśń żeglarzy

-

Gebethner i Wolff

Swaty: pieśń

Józef Zawadzki

Krakowiak

Stanley Lucas

1895

Halko miła! Tyś pobożna, jako Polki dawne

Księgarnia D. E. Friedleina

Młody Krakowiaku, odwróć się na chwilę

Księgarnia D. E. Friedleina

Na Wawel, na Wawel, Krakowiaku śmiały

Księgarnia D. E. Friedleina

Na skalistym brzegu stary zamek siedzi

Księgarnia D. E. Friedleina

Patrz! Mariacka wieża stoi, dla miasta strażnica

Księgarnia D. E. Friedleina

Popatrz-no młodzieńcze, trzy pagórki śliczne

Księgarnia D. E. Friedleina

Teraz jak skowronek, myśl w niebo wyrzucę

Księgarnia D. E. Friedleina

Tu mi błysła miłość w czarnem Halki oku

Księgarnia D. E. Friedleina

Tu mi słońce zeszło, tu w dziecięcia oku

Księgarnia D. E. Friedleina

Róże

2

Stanisław Krzyżanowski

Zapomniane skrzypki moje: mazurek do śpiewu z towarzyszeniem fortepianu

Rudolf Friedlein

Dwa krakowiaki: z towarzyszeniem fortepianu

1860

Nasza Hanka

Związek Towarzystw Śpiewaczych i Muzycznych Województwa Krakowskiego

1938

Więcej...