Wesołowski, Sławomir

Zgłoszenie do artykułu: Wesołowski, Sławomir

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Wesołowski, Sławomir

Data urodzenia:

1954

Data śmierci:

24 grudnia 2020

Informacje

Współzałożyciel zespołu Papa Dance, kompozytor oraz realizator nagrań.

W 1984 r. założył zespół Papa Dance wraz z Mariuszem Zabrodzkim. Razem komponowali utwory, dobierali skład i tworzyli image grupy, obaj byli także zaangażowani w wykreowanie postaci Franka Kimono.

W 1990 r. wyjechał wraz z Papa Dance do USA i Kanady. Tam grupa koncertowała w klubach polonijnych. Po rozpadzie zespołu pozostał na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Wrócił do kraju na początku XXI w.

Był realizatorem nagrań i producentem muzycznym współpracującym m.in. z zespołami Lady PankRepublika, a także z Anną Jantar, Krystyną Prońko czy Andrzejem Zauchą[1].

Bibliografia