Wiśniewska, Danuta

Zgłoszenie do artykułu: Wiśniewska, Danuta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian (akordeon)

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Cztery pieśni węgierskie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Dziesięć piosenek sielskich: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Sześć pieśni ludowych z Afryki: z Egiptu, Senegalu, Togo, Sudanu, Kamerunu, Dahomeyu: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Caro mio ben

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Pieśń Głaszy i inne piosenki z filmów radzieckich

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Biedny księżyc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Dwie pieśni dolnośląskie: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Piosenki ludowe z Podlasia: na chór żeński lub dziecięcy. Z. 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Piosenki ludowe z Podlasia: na chór żeński lub dziecięcy. Z. 2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Jest u mnie kraj: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Cztery pieśni ludowe litewskie i białoruskie: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Sześć pieśni ludowych z północnej Europy: z Finlandii, Szwecji, Norwegii, Anglii, Szkocji i Irlandii: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Angeli słodko śpiewali: motet: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Trzy pieśni warmińskie: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Więcej...
Bibliografia