Wolski, Włodzimierz

Zgłoszenie do artykułu: Wolski, Włodzimierz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Wolski, Włodzimierz

Data urodzenia:

9 października 1842

Miejsce urodzenia:

Pułtusk

Data śmierci:

29 lipca 1882

Miejsce śmierci:

Bruksela

Informacje

Poeta, autor licznych utworów. Pisał powieści, poezje, liryki patriotyczne, należał do grupy „Cyganeria warszawska”[2]. Był twórcą libretta HalkiHrabiny[2]. Od 1842 r. działał jako dziennikarz; pisał dla „Przeglądu Naukowego” a potem „Kuriera Warszawskiego”[2]. Nazywano go „bardem powstania styczniowego”, gdyż należał do grupy piewców męstwa walczących w wystąpieniach zbrojnych. Wolski swoje powstańcze wiersze i piosenki wydał na emigracji, gdzie przebywał od 1864 r. Zmarł w tragicznych okolicznościach w Brukseli[1].

Bibliografia