Wolski, Włodzimierz

Zgłoszenie do artykułu: Wolski, Włodzimierz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Tęsknota: op. 6 nr 4

Gebethner i Wolff

Zbiór najpiękniejszych melodii ułożonych do śpiewu. Nr 2

Gebethner i Wolff

Chata w cieniu: ballada do śpiewu z towarzyszeniem fortepianu: dz. 18 nr 1

Gustaw Sennewald

1857

Młoda matka

Gebethner i Wolff

Śpiewy polskie z towarzyszeniem fortepianu. Nr 20

Przypomnienie: śpiew

Aria Kazimierza

Gebethner i Wolff

1898

Aria Kazimierza

Sekcja_imStanislawa_Moniuszki_przy_Warszawskim_Towarzystwie_Muzycznym

1900

Aria Kazimierza

Gebethner i Wolff

Aria Kazimierza

Gebethner i Wolff

Aria włoska

Sekcja_imStanislawa_Moniuszki_przy_Warszawskim_Towarzystwie_Muzycznym

1900

Arietta Dzidzi

Gebethner i Wolff

Duet Hrabina, Kazimierz

Sekcja_imStanislawa_Moniuszki_przy_Warszawskim_Towarzystwie_Muzycznym

1900

Halka: opera w 4 aktach

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Halka: opera w czterech aktach

Gebethner i Wolff

1865

Hrabina: opera w trzech aktach ułożona na fortepian bez śpiewu

Gustaw Gebethner i Spółka

1860

Hrabina: opera w trzech aktach: wyjątki ze śpiewu w oryginalnej tonacji: wyciąg fortepianowy do śpiewu: no 6 Arya Kazimierza

Gebethner i Wolff

1900

Hrabina: opera w trzech aktach: uwertura na sam fortepian

Gebethner i Wolff

Jako od wichru krzew połamany

Gebethner i Wolff

1891

Na mą biedę i niedolę

Gebethner i Wolff

1891

Neptun na Wiśle: balet

Gebethner i Wolff

Nieszczęsna Halka! Gwałtem tu idzie

Gebethner i Wolff

1891

O jak bym już klęczeć chciała: scena pierwsza

Gebethner i Wolff

1880

O mościwi panowie

Gebethner i Wolff

1880

Piosnka Broni

Gebethner i Wolff

1898

Piosnka Broni

Gebethner i Wolff

Piosnka Broni

Gebethner i Wolff

Sołtys

Gustaw Gebethner i Spółka

1859

Śpiew Hrabiny

Gebethner i Wolff

1898

Śpiew Hrabiny

Sekcja_imStanislawa_Moniuszki_przy_Warszawskim_Towarzystwie_Muzycznym

1900

Trzy chwile Krakowiaka: śpiew z towarzyszeniem fortepianu

Gebethner i Wolff

1861

Zefir goniący florę

Gebethner i Wolff

Zefir goniący florę

Gebethner i Wolff

Szatan: śpiew z towarzyszeniem fortepianu

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

1875

Biała: śpiew z towarzyszeniem fortepianu

Gustaw Sennewald

Róże: kwartet na głosy mieszane sopran, alt, tenor i bas lub na jeden głos z fortepianem

Gebethner i Wolff

1872

Śpiewy powstańcze. Z. 1

1863

Śpiewy powstańcze. Z. 1

2

1863

Warszawianka 1905 roku: chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1977

Więcej...