Wroczyński, Kazimierz

Zgłoszenie do artykułu: Wroczyński, Kazimierz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Wroczyński, Kazimierz

Pseudonim:

Rujwid

Data urodzenia:

27 lutego 1883

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

22 października 1957

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Poeta, literat, teatrolog, autor piosenek kabaretowych. Studiował prawo i filozofię w Warszawie, Odessie, Heidelbergu, Monachium (Lwowie?). W 1911 r. założył w Warszawie Teatr Artystyczny, którego został dyrektorem. Następnie był reżyserem i kierownikiem literackim Teatru Małego (1912 r.) oraz Teatru Polskiego (1914–1915 r.). W latach 1917–1920 kierował w Warszawie kabaretem „Czarny Kot”, wyróżniającym się wysokim poziomem literackim oraz artystycznym. W latach międzywojennych pracował jako kierownik Teatrów Miejskich w Łodzi, angażował wybitnych reżyserów i prowadził je na wysokim poziomie. W czasie wojny działał w konspiracji. Po II wojnie światowej był recenzentem teatralnym. Opublikował bardzo ciekawe wspomnienia[1].

Bibliografia