Zbierzchowski, Henryk

Zgłoszenie do artykułu: Zbierzchowski, Henryk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Zbierzchowski, Henryk

Data urodzenia:

1881

Miejsce urodzenia:

Lwów

Data śmierci:

1942

Informacje

Poeta, literat, dramaturg, satyryk lwowski, autor wielu tekstów piosenek legionowych[1], [2]. Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim. W latach 1904–1930 pracował jako urzędnik Dyrekcji Skarbu we Lwowie. Współpracował z czasopismem „Nasz Kraj” oraz „Gazetą Poranną”. W latach 1920–1926 był redaktorem tygodnika satyrycznego „Szczutek”. Od 1925 r. należał do zespołu tworzącego „Ilustrowany Kurier Codzienny”. Ogłosił m.in. Płomienie. Pieśni wojenne o Legionach Polskich (1916)[1]. Brał udział w Bitwie o Warszawę (1920)[3].

Bibliografia