Żukowski, Otton Mieczysław

Zgłoszenie do artykułu: Żukowski, Otton Mieczysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Modlitwa Pańska

Teodor Gieszczykiewicz

Sercu Jezusa

25 pieśni w układzie na 3 i 4 glosy równe żeńskie lub męskie

Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

1928

Dość dźwięcznych piosnek!: pieśń na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu

Muzyka i Śpiew

Dumki polskie

Antoni Piwarski i Spółka

1917

Dumki polskie: na fortepian z podłożonym tekstem do śpiewu

Antoni Piwarski i Spółka

1917

Hymn polski

Antoni Piwarski i Spółka

1906

Hymn polski: op. 40

H. Pardini

Marsz Hallera: na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu lub na sam fortepian

Antoni Piwarski i Spółka

Miłość w pieśni: w układzie na fortepian z podłożonym tekstem do śpiewu

Antoni Piwarski i Spółka

1917

Msza: na 2 głosy lub chór mieszany z towarzyszeniem organów

Teodor Gieszczykiewicz

Na Sybir: op. 9: ballada na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu

3

Antoni Piwarski i Spółka

1910

Pierwsza brygada: wieniec pieśni legionowych w układzie na 2 głosy

Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

1928

Pieśń o domu: na głos solowy i trzygłosowy chór żeński z towarzyszeniem fortepianu (ad libitum): op. 59

1913

Pieśń o orle białym: w układzie na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu

A. Cybulski

Pieśń polskiego ochotnika

Antoni Piwarski i Spółka

1920

Pieśni legionów: w układzie na fortepian z podłożonym tekstem do śpiewu

Antoni Piwarski i Spółka

1917

Pieśni narodowe: w układzie na fortepian z podłożonym tekstem do śpiewu

Antoni Piwarski i Spółka

1917

Pieśni religijne

Stanisław Krzyżanowski

Polonez jubileuszowy: op. 17: w 100 letnią rocznicę urodzin Adama Mickiewicza: na chór mieszany i fortepian

H. Pardini

Śpiewy kościelne: w układzie na jeden, dwa i cztery głosy mieszane z towarzyszeniem organów lub harmonium. Zeszyt 2

Antoni Piwarski i Spółka

Twych Panie łask

Teodor Gieszczykiewicz

W lesie: cztery pieśni na chór męski

1913

Wznieś się orle!: polonez na chór męski z towarzyszeniem fortepianu ad libitum lub na sam fortepian: op. 47

Gubrynowicz i Schmidt

1907

Wznieś się orle!: polonez w układzie na 4 głosowy chór żeński

Antoni Piwarski i Spółka

Więcej...
Bibliografia