Zychowicz, Szymon

Zgłoszenie do artykułu: Zychowicz, Szymon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Zychowicz, Szymon

Informacje

Pieśniarz, poeta, gitarzysta, kompozytor muzyki do tekstów własnych i wierszy polskich poetów, m.in.: Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Edwarda StachuryLeopolda Staffa. Zadebiutował w Teatrze Propozycji „Dialog” w Koszalinie w 1992 r., gdzie współpracował, m.in., z grupą jazzową Simple Acoustic Trio i kabaretem Bez Oparcia. W 1992 r. otrzymał Grand Prix na Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Aktorskiej w Warszawie. Tego samego roku zdobył I miejsce na festiwalu „Zaduszki” w Poznaniu (zwycięstwo doniósł także w 1994 r.) i festiwalu „Morda” w Warszawie, a także III miejsce na festiwalu „Recital” w Siedlcach. Dzięki tym i kolejnym sukcesom wystąpił na koncercie z cyklu Kraina Łagodności, jaki odbył się na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 1996 r. i na zaduszkowym koncercie Kraina Łagodności – Bądźcie pozdrowieni.

Opromieniony sukcesami 1997 r. związał się z Piwnicą pod Baranami, z którą koncertował w Polsce i za granicą. Po przeniesieniu się do Krakowa stał się również jednym z filarów kabaretu Zielone Szkiełko, który w latach 1996–1997 współtworzył, m.in.: z Grzegorzem Halamą, Robertem KasprzyckimDominiką Kurdziel. W duchu Toma Waitsa śpiewa dobitnie, czule, jakby w natchnieniu, delikatnie akompaniując sobie na gitarze. W swoim dorobku ma recital z cyklu Powrót bardów (rejestracja TVP 1), kasetę z własnymi piosenkami pt. Zamiast łez... (m.in.: Kołysanka, Małe ojczyzny, Zaduma) i zbiór wierszy pt. Listy do Joanny (1998 r.). Umieszczona na kasecie piosenka pt. Pozytywka ukazała się również na albumie grupującym najciekawszych wykonawców polskiej piosenki poetyckiej[1].

Bibliografia