Piosenka o podanej ręce: beguine z repertuaru Sławy Przybylskiej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Piosenka o podanej ręce: beguine z repertuaru Sławy Przybylskiej Abratowski, Jerzy (muzyka)
Gałkowski, Jan (słowa)
Dudley, Leonard (fotografie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Abratowski Jerzy, Gałkowski Jan Obsada instrumentalna: fortepian z podpisanym tekstem

Seria:

Błękitna Seria, 58

Data wydania:

1959 (copyright)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

lipiec 1959

Miejsce druku:

Kraków: Drukarnia Narodowa

Znak wydawniczy:

PWM 3667

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1959 : 371

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 3 karty o wymiarach 21 na 15 cm. Oddany do druku 23 czerwca 1959 r. Incipit utworu: Choć przeminęły dawno pory księżycowe. Na stronie tytułowej zamieszczono zdjęcie portretowe Sławy Przybylskiej, które wykonał Leonard Dudley. Na ostatniej stronie widnieje spis numerów, które ukazały się w tej serii: 38–46.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.