Biegną wody potoku

Zgłoszenie do artykułu: Biegną wody potoku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Biegną wody potoku Baird, Tadeusz (muzyka)
Mickiewicz, Adam (słowa)
Bruchnalski, Janusz (projekt okładki)
Wiechowicz, Stanisław (redakcja serii) Oznaczenie autora wg wydawcy: Baird Tadeusz, Mickiewicz Adam Uzupełnienie: muzyka Tadeusz Baird ; słowa Adam Mickiewicz „Dziady” cz. IV Obsada instrumentalna: chór mieszany a cappella

Seria:

Polska Literatura Chóralna, 228

Data wydania:

1956

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

maj 1956

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 2252

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1953 : 183

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 8 stron o wymiarach 24 na 17 cm. Oddany do druku 5 kwietnia 1956 r. Incipit utworu: Naprzód ciebie wspomina co chwila. W nagłówku dedykacja: Aleksandrowi Bardiniemu. Na ostatniej stronie zamieszczono wykaz utworów, które ukazały się w tej serii w 1956 r.:

 • Dwie serenady na solo i chór męski a capella (Jan Gall),
 • Suita kaszubska na chór mieszany a capella (Andrzej Koszewski),
 • Piosenka na chór mieszany a capella (Stanisław Lipski),
 • Suita kurpiowska na sopran solo i chór mieszany a capella (Wojciech Maklakiewicz),
 • Mała suita chóralna na chór mieszany a capella (Artur Malawski),
 • Sielanka na chór mieszany (Zygmunt Noskowski),
 • Do Bałtyku na chór mieszany a capella (Feliks Nowowiejski),
 • Kołysanka ludowa na chór mieszany a capella (Ludomir Różycki),
 • Pieśń żeglarzy na chór mieszany a capella (Tadeusz Szeligowski),
 • Pieśń bez słów sinfonietta na chór męski a capella (Bolesłwa Wallek-Walewski),
 • Na glinianym wazoniku na chór mieszany a capella (Stanisław Wiechowicz).

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.