Łódeczka: piosenka z filmu „Dygnitarz na tratwie”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Łódeczka: piosenka z filmu „Dygnitarz na tratwie” Chrennikov, Tihon (muzyka)
Matusowski, Michał (słowa)
Kołaczkowska, Helena (tłumaczenie)
Rudziński, Witold (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Chrennikov Tihon, Matusowski Michał, Kołaczkowska_Helena Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Tytuł:

Piosenka Diany: z komedii muzycznej „Zielony gil” Markowski, Andrzej (muzyka)
Tuwim, Julian (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Markowski Andrzej, Tuwim Julian Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Tytuł:

Wiślana piosenka Sart, Marek (muzyka)
Gaworski, Henryk (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Sart Marek, Gaworski Henryk Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Tytuł:

Cicha woda brzegi rwie Rosner, Ady (muzyka)
Kern, Ludwik Jerzy (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Rozner Adi, Kern Ludwik Jerzy Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Tytuł:

Mój chłopiec: fokstrot-piosenka Harald, Jerzy (muzyka)
Wnukowska, Eugenia (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Harald Jerzy, Wnukowska Eugenia Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Seria:

Śpiewamy i Tańczymy: na głos z fortepianem, 7

Data wydania:

1955

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

grudzień 1954

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 1770

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1955 : 56

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 16 stron o wymiarach 30 na 21 cm. Oddany do druku 24 listopada 1954 r. Zawiera artykuły:

  • J. S.: Między nami o piosenkach,
  • E. C.: Załóżmy orkiestrę mandolinową,
  • A. L.: Andrzej Markowsk

oraz fraszki Stanisława Jerzego Leca: Fraszka bardzo niska, O czystości sopranu, Kult sztuki.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.