Cztery pieśni do polskich przekładów wierszy Aleksandra Puszkina:...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Cztery pieśni do polskich przekładów wierszy Aleksandra Puszkina: nagrodzone na konkursie kompozytorskim 1949 r. zorganizowanym przez Komitet Uczczenia 150-tej Rocznicy Urodzin Aleksandra Puszkina oraz Związek Kompozytorów Polskich Gradstein, Alfred (muzyka)
Lutosławski, Witold (muzyka)
Perkowski, Piotr (muzyka)
Szeligowski, Tadeusz (muzyka)
Tuwim, Julian (tłumaczenie)
Pollak, Seweryn (tłumaczenie)
Puszkin, Aleksander Siergiejewicz (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Gradstein Alfred, Lutosławski Witold, Perkowski Piotr, Szeligowski Tadeusz Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Data wydania:

1950

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 4302 III musicalia

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.