Wierzba: z repertuaru Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Wierzba: z repertuaru Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk Hadyna, Stanisław (opracowanie)
Rudziński, Witold (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Hadyna Stanisław Uzupełnienie: słowa i melodia ludowa ; opracowanie Stanisław Hadyna Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem i funkcjami harmonicznymi.

Tytuł:

W ogrodzie mego ojca: popularna piosenka francuska Rudziński, Witold (opracowanie)
Rymkiewicz, Aleksander (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Rudziński Witold, Rymkiewicz Aleksander Uzupełnienie: opracowanie Witold Rudziński ; słowa polskie Aleksander Rymkiewicz Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem i funkcjami harmonicznymi.

Tytuł:

Powracali trzej chłopcy: I nagrodę na konkursie CUSZ Olearczyk, Edward (muzyka)
Łebkowski, Mirosław (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Olearczyk Edward, Łebkowski Mirosław Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem i funkcjami harmonicznymi.

Tytuł:

C’est si bon Betti, Henri (muzyka)
Hornez, André (słowa)
Rostworowski, Henryk (tłumaczenie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Betti Henri, Hornez André, Rostworowski Henryk Uzupełnienie: muzyka Henri Betti ; słowa André Hornez ; wolny przekład Henryk Rostworowski Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem i funkcjami harmonicznymi.

Tytuł:

Spotkanie z księżycem Szpilman, Władysław (muzyka)
Międzyrzecki, Artur (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Szpilman Władysław, Międzyrzecki Artur Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem i funkcjami harmonicznymi.

Seria:

Śpiewamy i Tańczymy: na głos z fortepianem, 21

Data wydania:

1955

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

sierpień 1955

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 1970

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1955 : 550

Infomacje

Publikacja oddana do druku 13 lipca 1955 r.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.