Rostworowski, Henryk

Zgłoszenie do artykułu: Rostworowski, Henryk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Rostworowski, Henryk

Data urodzenia:

27 stycznia 1912

Miejsce urodzenia:

Rybczewice

Data śmierci:

31 sierpnia 1984

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Piosenkarz i aktor, także poeta, literat i tłumacz. Absolwent Institut Commercial w Grenoble (Francja) i Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Okres okupacji spędził na froncie i w obozach jeńców wojennych, najpierw w IX B w Weilburgu, następnie w II C w Woldenburgu. Tam z Kazimierzem Rudzkim współtworzył obozowy teatr, w którym był kierownikiem literackim, autorem i aktorem. W niewoli wydał w 1940 r. na powielaczu w 120 egzemplarzach tomik wierszy zatytułowany Kamieniołomy ilustrowany przez J. Staniszkisa[1], [2].

Wiersz Szedł żołnierzyk wraz z Listem z Warszawy, Balladą o paczkachProgramem sylwestrowym został wydrukowany na przełomie 1940/41 r. w kraju w podziemnej Antologii poezji współczesnej[1].

Po wyzwoleniu był aktorem Teatru Domu Żołnierza, a później Teatru Kameralnego w Łodzi. Występował także na estradzie, gdzie śpiewał światowe przeboje we własnych tłumaczeniach (m.in.: Tico-tico, Siboney, Besame mucho, Summertime, Yesterday)[2].

W 1948 r., nakładem księgarni Fiszera, wydał tomik Piosenki świata. Zajmował się również przekładami z literatury francuskiej, tłumaczył m. in. RollandaGiraudoux[1].

Dokonał nagrań płytowych dla Muzy. Współpracował z radiowymi programami Mozaiki muzycznePodwieczorek przy mikrofonie. Jest współautorem (z K. Wnorowskim) widowiska Nic nie rozumiem, komedii muzycznej Jajko Kolumba (współautor Z. Flukowski, L. Natanson, S. Nowicki, muz. S. Gajdeczka) oraz tekstów piosenek z muzyką Franciszki Leszczyńskiej[2].

Bibliografia