Florita: tango-bolero: największy przebój sezonu 1937 na bal Wars...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Florita: tango-bolero: największy przebój sezonu 1937 na bal Warszawa swej Politechnice Lewandowski, Zygmunt Adam (muzyka)
Maciejowski, Zbigniew (słowa)
Walentynowicz, S. (projekt okładki)
Skolimowski, W. (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Lewandowski Zygmunt, Maciejowski Zbigniew Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Data wydania:

1937 (copyright)

Miejsce wydania:

Warszawa: Gebethner i Wolff

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 12506 III musicalia

Infomacje

Nad nagłówkiem widnieje dedykacja: J. W. Panu Jerzemu Rudnemu, Komisarzowi Balu „Warszawa swej Politechnice” poświęcają autorzy. Wariant tytułu: Królowa Kwiatów.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.