Maciejowski, Zbigniew

Zgłoszenie do artykułu: Maciejowski, Zbigniew

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Maciejowski, Zbigniew

Data urodzenia:

14 czerwca 1912

Miejsce urodzenia:

Włocławek

Data śmierci:

13 kwietnia 1980

Informacje

Autor tekstów, kompozytor. Uczęszczał do gimnazjum Ziemi Mazowieckiej w Warszawie, następnie studiował ekonomię w Wyższej Szkole Handlowej.

Największą popularność w okresie międzywojennym zdobyła jego piosenka pt. Chryzantemy złociste, napisana w październiku 1937 r. (cieszyła się olbrzymim powodzeniem podczas okupacji, śpiewana ze zmienionym tekstem nawet przez oddziały Armii Krajowej – została wydrukowana w podziemnym wydawnictwie Partyzanckim szlakiem na początku 1944 r.).

W sumie napisał teksty i muzykę do około dwustu utworów. Od 1938 r. należał do Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Zagrał w kilku filmach, m.in. w Szpiegu w mascePani minister tańczy.

Podczas okupacji hitlerowskiej kierował kawiarnią „Patria”, gdzie organizował występy artystyczne, m.in. Karola Hanusza, Michała Szopskiego, Marii Kramerówny (lokal istniał do 1943 r.).

Po wojnie pracował w Centralnym Urzędzie Planowania w Warszawie. W tym okresie wielkim przebojem stała się jego kompozycja pt. Piosenka przypomni ci, nagrana przez Martę Mirską. Inne jego utwory w latach powojennych wykonywał m.in. zespół Alibabki, zespół jazzowy Włodzimierza Nahornego, orkiestra Leszka Bogdanowicza i in[2].

Bibliografia