Osiem pieśni: op. 15. 8. Zabrzęczał Zygmuntowski dzwon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Osiem pieśni: op. 15 Lipski, Stanisław (muzyka)
Wyspiański, Stanisław (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Lipski Stanisław Obsada instrumentalna: Na 1 głos z towarzyszeniem fortepianu.

Część:

8. Zabrzęczał Zygmuntowski dzwon

Data wydania:

1930

Miejsce wydania:

Kraków: Lipski, Stanisław, Antoni Piwarski i Spółka

Miejsce druku:

Kraków: Akord

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 2515 III musicalia

Infomacje

Nad nagłówkiem widnieje dedykacja: Cieniom Stanisława Wyspiańskiego (1869–1907).

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.