Piosnka turecka: na sopran: op. 20

Zgłoszenie do artykułu: Piosnka turecka: na sopran: op. 20

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Piosnka turecka: na sopran: op. 20 Maszyński, Piotr (muzyka)
Brzozowski, Karol (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Maszyński Piotr, Brzozowski Karol Obsada instrumentalna: Na głos sopranowy z fortepianem. W zbiorze: Zbiór pieśni na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu , 6

Data wydania:

1887 (data cenzury)

Miejsce wydania:

Warszawa: Gebethner i Wolff

Miejsce druku:

Lipsk: Oscar Brandstetter; Warszawa: Julian Mękarski (litografia)

Znak wydawniczy:

G. 1174 W.

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 3045 III musicalia

Infomacje

Data cenzury – 24 lipca 1887 r.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.