Powróćmy jak za dawnych lat..., czyli Historia polskiej muzyki ro...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Powróćmy jak za dawnych lat..., czyli Historia polskiej muzyki rozrywkowej: (lata 1900–1939) Michalski, Dariusz (autor)
Grodzieńska, Stefania (przedmowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Michalski Dariusz, Grodzieńska Stefania Uzupełnienie: Dariusz Michalski ; ze wstępem Stefanii Grodzieńskiej

Data wydania:

2007

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwo „Iskry”

ISBN:

978-83-244-0034-8

Typ publikacji:

leksykon

Infomacje

Historia polskiej muzyki rozrywkowej lat 1900–1939. Wiadomości oficjalne i kulisy polskiego kabaretu, teatrzyków rewiowych, filmu oraz fonografii widziane poprzez pryzmat biografii 25 postaci, ówczesnych gwiazd tamtych lat, m.in.: Chóru Dana, Tadeusz Faliszewskiego, Mieczysława Fogga, braci Goldów, Sióstr Halama, Mariana Hemara, Zbigniewa Karasińskiego, Hanki Ordonówny, Jerzego Petersburskiego, Ludwika Sempolińskiego, Henryka Warsa, Adama Własta, Miry Zimińskiej.