Powróćmy jak za dawnych lat..., czyli Historia polskiej muzyki ro...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoby (13)

Strzałka
  Nazwisko i imię
Strzałka
Data urodzenia
Strzałka
Data śmierci
Strzałka

Faliszewski, Tadeusz

20.10.1898

02.11.1961

Fogg, Mieczysław

30.05.1901

03.09.1990

Gold, Artur

17.03.1897

1943

Gold, Henryk

03.09.1899

06.07.1977

Halama, Loda

20.07.1911

15.07.1996

Hemar, Marian

06.04.1901

11.02.1972

Karasiński, Zygmunt

02.05.1898

20.04.1973

Ordonówna, Hanka

25.09.1902

08.09.1950

Petersburski, Jerzy

20.04.1895

07.10.1979

Sempoliński, Ludwik

18.08.1898

17.04.1981

Wars, Henryk

29.12.1902

01.09.1977

Włast, Andrzej

17.03.1895

-

Zimińska-Sygietyńska, Mira

22.02.1901

26.01.1997

Więcej...

Zespoły (1)

Strzałka
  Nazwa
Strzałka
Rok powstania
Strzałka
Rok rozwiązania
Strzałka

Chór Dana

1928