Pieśni konkursowe: chóry żeńskie

Zgłoszenie do artykułu: Pieśni konkursowe: chóry żeńskie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśni konkursowe: chóry żeńskie Noskowski, Zygmunt (muzyka)
Moniuszko, Stanisław (muzyka)
Żeleński, Władysław (muzyka)
Życzkowski, Józef (harm.) Oznaczenie autora wg wydawcy: Nowskowski Zygmunt, Moniuszko Stanisław, Żeleński Władysław, Życzkowski Józef Obsada instrumentalna: Na chóry żeńskie.

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 5218 II musicalia

Infomacje

Brak informacji o dacie i miejscu wydania oraz wydawcy druku muzycznego. W publikacji znajdują się następujące utwory:

Pozdrowienie Tatr – muz. Zygmunt Noskowski, Kazimierz Tetmajer,

Chochlik – muz. Stanisław Moniuszko, oprac. Józef Życzkowski,

Dobra noc – muz. i sł. Władysław Żeleński,

Floriańska Brama – słowa i muzyka ludowe.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.