Żegnaj…: piękne tango z rewii „Bawmy się razem” w teatrze Morskie...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Żegnaj…: piękne tango z rewii „Bawmy się razem” w teatrze Morskie Oko Tytuł oryginalny: Żegnaj…: piękne tango z rewji „Bawmy się razem” w teatrze Morskie Oko Petersburski, Jerzy (muzyka)
Włast, Andrzej (słowa)
Tur, Artur (słowa)
Wars, Henryk (aranżacja)
Radlicz, Jerzy (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Petersburski Jerzy, Włast Andrzej, Tur Artur, Wars Henryk Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Seria:

Co Śpiewa Warszawa, 156

Data wydania:

1930 (copyright)

Miejsce wydania:

Warszawa: Gebethner i Wolff

Wydanie:

2

Miejsce druku:

Warszawa: Zakłady Graficzne B. Wierzbicki i Spółka (druk), Józef Konarzewski (litografia); W. Kościesza (sztych)

Znak wydawniczy:

G. 6913 W.

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1932 : 457

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1950 : 92

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 4 strony o wymiarach 35 na 26 cm.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.