3 pieśni na śpiew i orkiestrę

Zgłoszenie do artykułu: 3 pieśni na śpiew i orkiestrę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

3 pieśni na śpiew i orkiestrę Prószyński, Stanisław (muzyka)
Rudziński, Witold (muzyka)
Liszok, Albrecht (instrumentacja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Prószyński Stanisław, Rudziński Witold, Liszok Albrecht Obsada instrumentalna: Na śpiew i orkiestrę.

Seria:

Biblioteczka Wojskowych Orkiestr Dętych, 24

Data wydania:

1966

Miejsce wydania:

Warszawa: Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

Data druku:

kwiecień 1966

Miejsce druku:

Warszawa: Wojskowe Zakłady Graficzne

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1966 : 200

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 20 stron o wymiarach 30 na 21 cm. Zawiera nuty i teksty do następujących utworów:

Na piastowskiej rubieży (muzyka Stanisław Prószyński, słowa Janusz Laskowski);

Lenino-Cassino (muzyka Witold Rudziński, słowa Leon Pasternak);

Tam był początek (muzyka Witold Rudziński, słowa Jerzy Miller).

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.