Miller, Jerzy

Zgłoszenie do artykułu: Miller, Jerzy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Miller, Jerzy

Data urodzenia:

13 marca 1923

Miejsce urodzenia:

Lwów

Data śmierci:

10 kwietnia 2007

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Poeta i autor tekstów piosenek. Studiował w czasie okupacji prawo na tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Jako poeta zadebiutował w 1946 r. na łamach „Odrodzenia”. Później drukował wiersze i opowiadania m.in. w „Twórczości”, „Kuźnicy”, „Życiu Literackim” i „Kulturze”.

W 1948 r. został kier. Redakcji Programowej Filmu Polskiego w Łodzi. W 1956 r. przeniósł się do Warszawy. Współpracował z Polskim Radiem i czasopismem „Po prostu”. Rok później z Tadeuszem Kubiakiem współtworzył Kabaret Ballady i Piosenki Frascati, dla którego pisał wiersze i teksty piosenek do muzyki Jerzego AbratowskiegoTadeusza Prejznera. Pierwszymi wykonawcami jego piosenek byli Barbara Krafftówna, Tola Mankiewiczówna i Wojciech Siemion.

Jest autorem zbioru reportaży Łódzkie barykady; tomików poetyckich Pieśni inwalidzkie, Słowa na pozycji, Naprzód idziemy, Sól i chleb oraz W podróży; licznych opowiadań i wierszy drukowanych w prasie literackiej; tekstów piosenek dla Haliny Frąckowiak, Anny German, Marii Koterbskiej, Jerzego Połomskiego, Piotra Szczepanika, Testu, Teresy TutinasVioletty Villas.

Jego karierze poświęcone jest hasło w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej odc. 62 (reż. Ryszard Wolański). Jest laureatem II nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Sopot ’63 za Odejdź smutku, I nagrody na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’65 za Zakwitnę różą, nagrody Ministerstwa Obrony Narodowej w 1966 r. za teksty piosenek wojskowych[1].

Bibliografia