Czarna pieśń

Zgłoszenie do artykułu: Czarna pieśń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Czarna pieśń Radny, Władysław (opracowanie)
Dobrowolski, Stanisław Ryszard (słowa)
Rudziński, Witold (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Radny Władysław, Dobrowolski Stanisław Ryszard Uzupełnienie: murzyńska melodia ludowa ; opracowanie Władysław Radny ; słowa Stanisław Ryszard Dobrowolski Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem i funkcjami harmonicznymi.

Tytuł:

Kochana Daniłowski, Władysław (muzyka)
Fogg, Mieczysław (słowa)
Radny, Władysław (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Daniłowski Władysław, Fogg Mieczysław Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem i funkcjami harmonicznymi.

Tytuł:

Ręce Żak, Czesław (muzyka)
Winkler, Kazimierz (słowa)
Radny, Władysław (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Żak Czesław, Winkler Kazimierz Uzupełnienie: muzyka Czesław Żak ; słowa polskie Kazimierz Winkler Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem i funkcjami harmonicznymi.

Tytuł:

Tamara Hille, Herbert (muzyka, słowa)
Schenk, M. (słowa)
Radny, Władysław (opracowanie)
Ławrynowicz, Jarosław (tłumaczenie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Hille Herbert, Schenk M. Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem i funkcjami harmonicznymi.

Tytuł:

Piosenka prawie miłosna Radny, Władysław (muzyka)
Kaszkur, Zbigniew (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Radny Władysław, Kaszkur Zbigniew Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem i funkcjami harmonicznymi.

Seria:

Śpiewamy i Tańczymy: na głos z fortepianem, 15

Data wydania:

1955

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

kwiecień 1955

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 1885

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1955 : 451

Infomacje

Publikacja oddana do druku 24 marca 1955 r. Zawiera następujące utwory:

Czarna pieśń,

Kochana,

Ręce,

Tamara,

Piosenka prawie miłosna,

Co nam zostało z tamtych lat / muzyka Władysław Daniłowski ; opracowanie Władysław Radny ; słowa Oldlen.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.