Od miłości nikt się nie wykręci: slow-fox: wielki przebuj z filmu...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Od miłości nikt się nie wykręci: slow-fox: wielki przebuj z filmu „Dwie Joasie” Scher, Fred (muzyka)
Szebego, Stanisław (muzyka)
Tom, Konrad (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Scher Fred, Szebego Stanisław, Tom Konrad Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Data wydania:

1935

Miejsce wydania:

Warszawa: Nowa Scena

Miejsce druku:

Warszawa: Zakłady Graficzne Eugeniusza i dra Kazimierza Koziańskich

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1957 : 546

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 3 stron o wymiarach 35 na 27 cm. Zawiera nuty i tekst. Przedstawiony w publikacji utwór był wielkim przebojem z filmu „Dwie Joasie” produkcji Blok-Muza-Film w reżyserii Mieczysława Krawicza.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.