Dobranoc miły: slow-fox z repertuaru Marty Mirskiej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Dobranoc miły: slow-fox z repertuaru Marty Mirskiej Szaliński, Antoni (muzyka)
Gałkowski, Jan (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Szaliński Antoni, Gałkowski Jan Obsada instrumentalna: Na fortepian z tekstem podłożonym

Seria:

Błękitna Seria, 36

Data wydania:

1959 (copyright)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

luty 1959

Miejsce druku:

Kraków: Drukarnia Narodowa

Znak wydawniczy:

PWM 3390

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1959 : 36

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1959 : 36

Infomacje

Druk muzyczny składający się z 2 kart o wymiarach 21 na 15 cm. Oddany do druku 12 stycznia 1959 r. Zawiera nuty i tekst. Na okładce znajduje się zdjęcie Marty Mirskiej wykonane przez Benedykta Jerzego Dorysa.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.