Biały boston

Zgłoszenie do artykułu: Biały boston

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Biały boston Wiehler, Zygmunt (muzyka)
Włast, Andrzej (słowa)
Walentynowicz, Marian (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Wiehler Zygmunt, Włast Andrzej

Data wydania:

1927 (copyright)

Miejsce wydania:

Warszawa: Gebethner i Wolff, Wiehler, Zygmunt

Miejsce druku:

Warszawa: J. F. Konarzewski i J. Mękarski (litografia)

Znak wydawniczy:

Z. 1 W.

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1980 : 406/4 (106)

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1993 : 1312/1 (325)

Infomacje

Na stronie tytułowej widnieje informacja: Wielki sukces teatru „Perskie Oko”. Tytuł również w języku angielskim White Boston.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.