Biblioteka Orkiestr Dętych

Zgłoszenie do artykułu: Biblioteka Orkiestr Dętych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (33)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka
Numer w serii
Strzałka

Aż podłoga trzeszczy: oberek na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

26

Aż podłoga trzeszczy: oberek na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

18

Dziewczyno kochana: polka na dużą dęta orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

25

Dziewczyno kochana: polka na małą dęta orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

21

Na jarmarku: mazur na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

33

Na jarmarku: mazur na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

14

Nad brzegiem Wisły: walc na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

29

Nad brzegiem Wisły: walc na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

19

Nasz marsz: na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

35

Nasz marsz: na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

22

Nasza polka: na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

28

Nasza polka: na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

15

Przez wieś: marsz na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

36

Przez wieś: marsz na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

23

Wesoło dziś: mazur na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

34

Wesoło dziś: oberek na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

20

Zabawa u strażaków: oberek na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

31

Zabawa u strażaków: oberek na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

16

Zamaszysty: oberek na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

30

Zamaszysty: oberek na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

12

Wiązanka polskich pieśni i tańców ludowych: na małą orkiestrę dętą (kapelę dętą)

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

64 b

Wiązanka polskich pieśni i tańców ludowych: na wielką (koncertową) lub średnią (marszową) orkiestrę dętą

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

64 c/d

La Paloma: tango: na średnią orkiestrę dętą

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

77 c

Wielki walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

80c

Suita kaszubska: na średnią orkiestrę dętą: partytura

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

44 c

Suita kaszubska: na wielką (koncertową) orkiestrę dętą: partytura

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

44 d

„Jurek”: polka: na dużą dętą orkiestrę: partytura i głosy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

27

„Jurek”: polka: na małą dętą orkiestrę: partytura i głosy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

13

Kujawiak

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1962

3

„Maciek”: polka: na dużą dętą orkiestrę: partytura i głosy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

32

Wiązanka pieśni masowych: głosy na małą orkiestrę dętą (kapelę dętą)

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

60b

Wiązanka pieśni masowych: partytura na małą orkiestrę dętą (kapelę dętą)

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

60 b

Wiązanka pieśni masowych: na wielką (koncertową) lub średnią (marszową) orkiestrę dętą

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

60 c/d

Więcej...
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.