Nasza Pieśń Chóralna

Zgłoszenie do artykułu: Nasza Pieśń Chóralna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (50)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka
Numer w serii
Strzałka

Dwie melodie ludowe: Skowronek; Oj i w polu jezioro

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

22

Hej, zielona czapka moja

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

25

Krakowskie wesele: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

23

Pieśń marynarzy: op. 114

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1977

60

Wspomnienie o piosence

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

24

Hej, wy drogi rodzinne

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

14

Fijołeczek

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

61

Piosenka zetempowska: na chór mieszany z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

13

Ile dróg: na głos solowy żeński i chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

20

Modre oczka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

27

Pieśń powitania

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

21

Świetlica: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

15

Księżycowa kołysanka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

8

Rozmiłowała się ma dusza

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

28

Na koń: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1968

42

Kolory morza

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1974

55

Hej, ode wsi: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

7

Trzy pieśni dziecięce: 3-głosowy chór dziecięcy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1976

59

Aż do zwycięstwa: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

6

Zegar i zakochani: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

19

Kołysanka: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

5

Start – sport: na głos solo i chór mieszany z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

26

Dysc: melodia ludowa z nowotarskiego: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

4

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

5

Pastorałki góralskie: chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1968

40

Zwierzaki: 4-głosowy chór dziecięcy z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1973

52

Tryptyk opolski: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

32

Pieśni i piosenki: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

33

Tren VIII Jana Kochanowskiego: na chór chłopięcy (żeński), męski i 3 głosy solowe a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

30

Cztery pieśni roku: chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1969

45

Trzy pieśni o ojczyźnie: 3-głosowy chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1969

44

Trzy piosenki dziecięce

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

36

Pieśń młodości: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

2

Pieśń młodości: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

1

Dwie pieśni o Bałtyku: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

34

Wisło moja: 3-głosowy chór dziecięcy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1985

64

Dwie pieśni: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

37

Śląsk śpiewa: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

47

Piosenka o książce: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

18

Piosenka o książce: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

18

To idzie młodość: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

17

To idzie młodość: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

10

Ukochany kraj: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

16

Ukochany kraj: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

12

Pieśni o Śląsku: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

38

Gdynia

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1979

63

Pieśń dziesięciolecia: na chór mieszany z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

11

Bajeczka o chorym kotku: chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1985

67

Robotnicy: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

31

Trzy pieśni: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1968

39

Witaj, jasności: chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1985

65

Więcej...
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.