A dajże mi, Boże

Zgłoszenie do artykułu: A dajże mi, Boże

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

A dajże mi, Boże

Melodia:

łowicka[3]

Informacje

Utwór pochodzi z Kujaw[1].

Utwór pochodzi z okolic Sandomierza[2].

Bibliografia

1. To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 97.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, s. 57.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 12 pieśni ludowych: na chór mieszany 3-głosowy, s. 5.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.