A kto chce ruzkoszy użyć

Zgłoszenie do artykułu: A kto chce ruzkoszy użyć

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

A kto chce ruzkoszy użyć

Autor słów:

Kitschmann, Adolf

Melodia:

piosenki żołnierskiej Jak to na wojence ładnie lub polki[1]

Miejsce powstania:

Lwów

Informacje

Piosenka jest parodią XIX-wiecznej piosenki żołnierskiej Jak to na wojence. Parodię wykonywano albo do melodii piosenki żołnierskiej, albo do melodii polki. W drugim przypadku nie repetowano tekstu, natomiast dodawano po każdej zwrotce refren (patrz 2 wariant tekstu)[1].

Bibliografia

1. 

Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 roku, s. 233, 234.
Luki w treści podanego utworu wynikają z mechanicznego uszkodzenia stron publikacji.