Jak to na wojence

Zgłoszenie do artykułu: Jak to na wojence

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Jak to na wojence

A kto chce rozkoszy użyć

Śpiew ułański

Pieśń żołnierza

Marsz ułański

Pieśń wojacka

Żołnierska dola

Jak to na wojence ładnie

Na wojence

Marsz żołnierzy Langiewicza

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Tarnowski, Władysław
Napisał słowa w 6, 8, 10, 11, 14 i 17 wariancie tekstu utworu.

nieznany[1], [3], [5], [8], [9]

Autor muzyki:

nieznany

Tarnowski, Władysław[6], [16]
Muzyka powyższego autora zharmonizowana jest z 6, 8, 10 i 14 wariantem tekstu.

Melodia:

węgierska

marszu z 1863 r.[10]

Informacje

Piosenka niniejsza jest zlepkiem ułańskiej i starodawnej piosenki żołnierskiej[4]. Jej geneza sięga polskich powstań, co wpłynęło na jej popularność oraz rozprzestrzenienie[5].

Pieśń ta śpiewana była również jako Marsz żołnierzy Langiewicza, a także w oddziale gen. D. Czachowskiego[16].

Słowa zostały wyjęte z licznych przeróbek starej żołnierskiej pieśni pt. Żołnierz ochoczy, powstałej około 1800 r. Dzięki swej dziarskiej melodii, pieśń rozbrzmiewała w szeregach Legionów z tekstem mniej lub więcej zmienionym[15].

Tekst piątej wersji utworu został nadesłany przez Jana Balickiego i Marię Włodarczyk w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”. Jest to wariant pieśni powstańczej oddziałów Langiewicza z 1863 r. (por. z Marsz powstańców Langiewicza), rozpowszechnionej wśród legionistów w latach 1914–1918. Ukazał się drukiem w publikacji Franciszka Barańskiego pt. Jak to na wojence ładnie. Według W. Borowego geneza utworu sięga co najmniej XVIII w., o czym napisał w artykule pt. Pieśń o rozkoszach żołnierskich („Pamiętnik Literacki” 1950, z. 3-4, s. 833-840)[15].

Pieśń jest kolejną wersją pieśni Wł. Tarnowskiego A kto chce rozkoszy użyć. Melodia oparta na ludowej pieśni węgierskiej. W tej formie pieśń była bardzo popularna w czasie I wojny światowej we wszystkich polskich oddziałach (por. 15, 17 wariant tekstu)[16].

Bibliografia

1. 

Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe: z muzyką, s. 7, 8, 27, 28.

2. 

Lirenka: wieniec pieśni na uroczystość wiosenną dziatwy w układzie na 2 głosy. Cz. 2, s. 14.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

3. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 26.

4. 

Żołnierskie piosenki obozowe: (50 piosenek – tekst i melodie), s. 31.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

5. 

Piosenki leguna tułacza, s. 19, 20.

6. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 82, nr 122, nr 126.

7. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 32.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

8. 

Śpiewnik polski, s. 97, 98.

9. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 57, 203.

10. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 208, 209.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

11. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 60.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

12. 

Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane. Z. 2, s. 20, 21.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

13. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 16, 17, 175, 176.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

14. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. I, nr 17, nr 18, s. 30, 31.

15. 

Z pieśnią i karabinem: pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945: wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”, s. 157, 158.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

16. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 133, 134, 182, 183.

17. 

Jeszcze Polska nie zginęła!: pieśni patriotyczne i narodowe. Cz. 1, Muzyka. Cz. 2, Słowa, s. 50.

18. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 138, 139.

19. 

Marsze i piosenki Brygady Piłsudskiego, s. 31, 32.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.